Kako biti siguran?

Kako biti siguran?

Analiza sjemena, ili spermiogram, je značajna pretraga za ispitivanje oplodnog potencijala kod muškaraca. Rezultati pretrage ocjenjuju se u skladu sa Smjernicama Svjetske zdravstvene organizacije (WHO) o referentnim vrijednostima spermiograma, s naglaskom na koncentraciju, pokretljivost i morfologiju spermatozoida.

Analiza sjemena (spermiogram)

Pri ispitivanju oplodnog potencijala u muškarca, odnosno analizi sjemena, ejakulat se promatra pod mikroskopom. Pojam spermiogram ili analiza sjemena uključuje sve pretrage sjemene tekućine pa je to najvažnija dijagnostička pretraga pri ispitivanju plodnosti kod muškaraca.

Uzorak sjemene tekućine dobiva se masturbacijom u, po mogućnosti, sterilnim uvjetima na samom mjestu pretrage kako bi se uzorak ispitao u najkraćem mogućem roku. Ejakulat se u laboratoriju promatra pod mikroskopom. Samo ispitivanjem svih parametra o kvaliteti sjemene tekućine, koji uključuju količinu, pokretljivost i kvalitetu spermatozoida, može se zaključiti je li loša kvaliteta spermija razlog smanjenog oplodnog potencijala muškarca.

Mali broj spermatozoida u sjemenoj tekućini ne znači nužno neplodnost, međutim, upućuje na to da je potrebno dulje vrijeme za uspješnu oplodnju jajne stanice. Slaba pokretljivost spermatozoida ili njihova loša morfologija mogu imati nepovoljan utjecaj na ostvarivanje prirodnog začeća.

Kriteriji urednog spermiograma prema Smjernicama WHO:

Ejakulat volumena 1,5 ml trebao bi sadržavati više od 15 milijuna spermatozoida u jednom mililitru sjemene tekućine.

Namanje 32 % spermatozoida trebalo bi se kretati prema naprijed i najmanje 48 % njih bi trebalo imati normalan oblik. Ako su ovi uvjeti zadovoljeni, muškarac se drži plodnim tj. posjeduje normalni oplodni potencijal.


Uz ove kriterije, ejakulat bi trebao imati manje od jedan milijun bijelih krvnih tjelešaca i mikrorganizama u jednom mililitru sjemene tekućine. Da bi se dijagnoza postavila sa što većom sigurnošću, preporuča se napraviti dva spermiograma.

Liječenje je potrebno ukoliko pretraga pokaže odstupanja od normalnih vrijednosti za jedan ili više parametara.

Koncentracija spermatozoida:

Važeće smjernice WHO navode da je potrebna količina spermatozoida najmanje 15 milijuna u jednom mililitru sjemene tekućine. Volumen ejakulata trebao bi biti najmanje 1,4 ml.